oferta de empleo público administració general del estado

No BOE núm. 45 de data 21 de febreiro de 2019 publicouse a oferta de 3.250 plazas prazas para ingresar nas Forzas Armadas como Militar de Tropa e Marinería Profesional nas diferentes unidades dos Exercitos e a Armada. Destas prazas 251 corresponden a unidades militares ubicadas en Galicia, principalmente en Ferrol e Figueirido (Pontevedra).

Máis información:

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/

listaxe extraordinario para a selección dun docente de especialidade do obradoiro de emprego

Faise pública a listaxe extraordinaria para a selección dun docente da especialidade "ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN E MELLORA FORESTAL NA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO"

Ler máis:listaxe extraordinario para a selección dun docente de especialidade do obradoiro de emprego

listaxes definitivas de alumnos traballadores e personal do equipo directivo, docente e de apoio do OE de emprego “ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN E MELLORA FORESTAL NA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO”

Fanse públicos as listaxes definitivas de alumnos traballadores e personal do equipo directivo, docente e de apoio do OE de emprego “ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN E MELLORA FORESTAL NA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO”

Clic para ver

listados provisionais de alumnos traballadores e personal do equipo directivo, docente e de apoio do OE de emprego

Fanse públicos os listados provisionais de alumnos traballadores e personal do equipo directivo, docente e de apoio do OE de emprego “ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN E MELLORA FORESTAL NA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO”
Máis información no seguinte enlace:

*Hai unha corrección de erro no listado dos alumnos dos concellos de Monfero e Vilarmaior en vez de "ATENCIÓN SOCIOSANITARIA NO DOMICILIO", debe poñer "ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN E MELLORA FORESTAL NA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE- MANDEO"

[Listados equipo directivo, docente e apoio]

[Listados alumnos]

CORRECCIÓN DE ERROS NAS BASES DE SELECCIÓN DO PERSONAL DO OBRADOIRO DE EMPREGO

correccionerrooe2018

Bases para a selección do alumnado e persoal directivo, docente e de apoio do obradoiro de emprego

Bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal directivo, docente e de apoio do obradoiro de emprego "actividades de conservación e mellora forestal na comunidade intermunicipal Lambre-Mandeo"
Máis información no seguinte enlace:
[Bases obradoiro]

Información adicional