Subvencións para a renovación de tellados de lousa

  • imprimir

ORDE de 8 de xuño de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a renovación de cubertas con lousa, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012 (código de procedemento IN314A).

+ info en: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120619/AnuncioCA04-130612-0005_gl.html