Axudas para a formación e contratación

ORDE do 6 de agosto de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

ORDE do 3 de agosto de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á formación e contratación -Programa Forcon-, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

Fin de prazo ata o 30 de setembro de 2012.

Información adicional