LISTADO DEFINITIVO PERSOAL DIRECTIVO, DOCENTE E DE APOIO Ó OBRADOIRO DE EMPREGO

Publicados os listados definitivos do persoal directivo, docente e de apoio do obradoiro de emprego: "Rehabilitación de espazos públicos e bens municipais"

Para ver as tablas pulsar boton dereito do rato " ver imaxe"

listadodefinitivodirector

listado definitivo mestres

listados definitivos titora

listado definitivo orientadpr

listados definitivos auxiliar administrativo

Información adicional