ABERTO O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE CONTRATACIÓN LABORAL DE PEÓNS

No Boletín Oficial da Provincia do día 4 de agosto de 2015, publicase a convocatoria para a elaboración da lista de aspirantes para a contratación laboral temporal  de peóns  no concello de Aranga.

De conformidade co establecido nas bases da dita convocatoria, o prazo de presentación de instancias, xunto coa documentación requerida,   será dende o día 5 de agosto e ata o día 12 de agosto de 2015, ambos incluídos.

Aranga, 4 de agosto de 2015

A secretaria:

Asdo:Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

Nota: As bases poden consultarse no seguiente enlace:

http://www.aranga.es/servizos-municipais/emprego-e-desenvolvemento-local/novas-emprego/394-bases-para-elaboraicon-unha-listaxe-de-aspirantes-a-contratacions-para-o-posto-de-peon-no-concello-de-aranga

Información adicional