CORRECCIÓN DE ERRO NO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS PARA O POSTO DE AXENTE DO PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN DA SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Detectado erro nos bandos publicados relativos a convocatoria de selección dun/ha axente do programa domiciliario de concienciación sobre da importancia do reciclaxe, acordase ampliar o prazo de presentación de instancias para participar no concurso de méritos convocado para a selección dun/ha axente que leve a cabo un programa domiciliario de concienciación da importancia da separación dos residuso domésticos en Aranga, ata o día 7 de agosto de 2015 inclusive. Aranga, 5 de agosto de 2015

A secretaria:

Asdo: Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

Información adicional