Bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal do obradoiro de emprego "axardinamento de parques municipais e espazos públicos"

O obradoiro de emprego "axardinamento de parques municipais e espazos públicos" é un programa mixto de emprego e formación dirixido a mellorar
a ocupabilidade das persoas desempregadas subvencionado pola Consellería de Economía, Emprego e Insustria e promovido polo Concello de Aranga
conveniado co concello de Irixoa, Monfero e Vilarmaior.
Clic no seguinte link para coñecer as bases:

[bases obradoiro]

Información adicional