obradoiros de emprego 2017

O pasado venres publicouse o listado de Obradoiros de Emprego concedidos para o ano 2017

Recordámosvos que para participar, como membro do equipo directivo,docente e de apoio  ou como alumno-traballador, debedes estar inscritos no Servizo de Colocación, no primeiro caso coa demanda actualizada, e no caso de alumnos traballadores no epígrafe 340.

Este ano no obradoiro impartirase a especialidade de:

"ATENCIÓN SOCIOSANITARIA NO DOMICILIO"

Requisitos:

Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), Proba de Acceso a Ciclo Formativo de Grao Medio, Certificado de profesionalidade do mesmo nivel, Certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia profesional, Proba de Acceso á Universidade (PAU) para maiores de 25 anos.

http://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/23197/24-obradoiros-emprego-provincia-coruna-formaran-440-alumnos-traballadores-cun

Información adicional