publicadas no boletín oficial da provincia as bases para a contratación de 4 peóns (PEL 2018)

  • imprimir

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS É DE SETE DÍAS HÁBILES A PARTIR DO SEGUINTE DA PUBLICACIÓN DAS BASES NO BOP.

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/06/12/2018_0000004179.pdf