ANUNCIO DA VALORACIÓN DE MÉRITOS dos candidatos á praza de auxiliar administrativo de servizos sociais do concello de Aranga

 

ANUNCIO

 

O Tribunal que valorou os méritos dos candidatos á praza de auxiliar administrativo de servizos sociais do concello de Aranga , fan público o resultado da dita valoración

 

 

CANDIDATOS

FORMACIÓN

EXPERIENCIA

TOTAL

1.- Ruth Abella Lage

0,25

 

7,44

7,69

2.- Ana María Aguión Sanda

0,5

0

 

0,5

3.- Maria Adelaida Aparicio Granja

1,5

7,08

 

8,58

 

4.-Lorena Casal Fernández

1

0

 

1

5.- Pablo Covas Alvarez

1

0

 

1

6.- Maria Jesús Crespo Bouzón

0,25

0

 

0,25

7. Antonio De Castro Fraga

0

0

 

0

8.-Emilia Fernández Moreda

0,25

0

 

0,25

9.Alba García Pazos

0,25

0

 

0,25

10.- Alberto Garrido Fernández

0,25

0

 

0,25

11.-Almudena López Muiño

1

0

 

1

12.-Alberto Maneiro Liñares

1

0

 

1

13. Yaima Noya Enríquez

1

0

 

1

14. Sandra María Prieto Rivera

0

0

 

0

15. Daniel Quintian Aguiar

0

0

 

0

16.-Miguel Angel Rial Quintela

1

6,08

 

7,08

17. Sonia Rivas Cascudo

0,25

0

 

0,25

18. Sara Rivas López

1

0

 

1

19.Miguel Rodríguez Cabañas

0,5

0

 

0,5

20 Laura Rodríguez Camino

0,25

0

 

0,25

21.-Samuel Rodríguez Quintián

1

0

 

1

22.-Soraya Rodríguez Sánchez

1

0,36

 

1,36

23- Maria Victoria Seoane Vázquez

0,5

0

 

0,5

24.- Cayetana Silva Seoane

1

0

 

1

25.-Paloma Tenreiro López

1

0

 

1

26.-Bibiana Vázquez Souto

1,5

3,24

 

4,74

27.- Beatriz Ventosa Fernández

1

1,40

 

2,40

 

Aranga, 18 de xullo de 2018

 A Presidente: A secretaria:

Información adicional