valoración dos exames realizados para a selección dun/ha auxiliar-administrativo do departamento de servizos sociais do Concello de Aranga

  • imprimir

Polo presente anuncio pónse en coñecemento de todos os interesados/as que o tribunal que valorou o proceso convocado para a selección dun/ha auxiliar – administrativo do departamento de servizos sociais do concello de Aranga, procedeu a valoración dos exames realizados o día de hoxe.

O resultado da valoración do dito exercicio foi:

 

 

ASPIRANTES

2ªproba

Ruth Abella Lage

8,00

Bibiana Vázquez Souto

7,00

Samuel Rodriguez Quintián

6,00

Pablo Covas Álvarez

NON APTO

Sara Rivas López

NON APTO

 

 

A suma total da puntuación obtida polos tres candidatos aprobados é a seguinte , enumerados por orde decrecente, polo que se propón a contratación do primeiro deles, sen prexucio de establecerse una orde de chamamento, para as posibles vacantes o renuncias:

 

 

ASPIRANTES

Méritos

1ª proba

2ªproba

Total

Ruth Abella Lage

7,69

7,30

8,00

22,99

Bibiana Vázquez Souto

4,74

5,40

7,00

17,14

Samuel Rodriguez Quintián

1

5,20

6,00

12,20

 

 

 

Aranga, 23 de xullo de 2018

A secretaria:

 

 

 

Asdo:Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga