listados provisionais de alumnos traballadores e personal do equipo directivo, docente e de apoio do OE de emprego

Fanse públicos os listados provisionais de alumnos traballadores e personal do equipo directivo, docente e de apoio do OE de emprego “ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN E MELLORA FORESTAL NA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE-MANDEO”
Máis información no seguinte enlace:

*Hai unha corrección de erro no listado dos alumnos dos concellos de Monfero e Vilarmaior en vez de "ATENCIÓN SOCIOSANITARIA NO DOMICILIO", debe poñer "ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN E MELLORA FORESTAL NA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL LAMBRE- MANDEO"

[Listados equipo directivo, docente e apoio]

[Listados alumnos]

Información adicional