oferta de empleo público administració general del estado

  • imprimir

No BOE núm. 45 de data 21 de febreiro de 2019 publicouse a oferta de 3.250 plazas prazas para ingresar nas Forzas Armadas como Militar de Tropa e Marinería Profesional nas diferentes unidades dos Exercitos e a Armada. Destas prazas 251 corresponden a unidades militares ubicadas en Galicia, principalmente en Ferrol e Figueirido (Pontevedra).

Máis información:

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/