novas do proceso de selección dos condutores do vehículo motobomba

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS NO PROCESO DE SELECCIÓN DOS CONDUTORES DO VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA A CAMPAÑA DE PREVENCIÒN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS DURANTE O ANO 2017 NO CONCELLO DE ARANGA.-

Ler máis:novas do proceso de selección dos condutores do vehículo motobomba

bases para a contratación de dous motobombistas para a campaña de extinción de incendios 2019

Por acordo da alcaldía do 20/06/2019 procédese a convocatoria do proceso selectivo para cubrir con carácter temporal dous postos de conductores do vehículo motobomba municpal, para a campaña de prevención e extincción de incendios forestais 2019, en virtude de convenio subscrito coa Consellería de Medio Rural.

Publicado no BOP:

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/06/27/2019_0000005020.html

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS/DÚAS CONDUTORES PARA A CONDUCIÓN DO VEHÍCULO MOTOBOMBA DURANTE A CAMPAÑA DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS DO ANO 2019 NESTE CONCELLO DE ARANGA .

Ler máis:bases para a contratación de dous motobombistas para a campaña de extinción de incendios 2019

resultado final DO proceso selectivo para a contratación de catro peóns (pel deputación da coruña 2019)

RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE CATRO PEÓNS DO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL PEL  CONCELLOS 2019

Ler máis:resultado final DO proceso selectivo para a contratación de catro peóns (pel deputación da...

novas selección programa pel deputación: valoración de méritos e data de realización do exame

RESULTADO DA VALORACIÓN DOS MÉRITOS ALEGADOS POLOS CANDIDATOS PRESENTADOS NO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE CATRO PÉONS DO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL PEL CONCELLOS 2019 E CONVOCATORIA AO EXAME

Ler máis:novas selección programa pel deputación: valoración de méritos e data de realización do exame

NOVAS SELECCIÓN PROGRAMA PEL DA DEPUTACIÓN

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMINITIDOS E EXCLUÍDOS, COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGA A FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS NO PROCESO DE SELECCIÓN DE CATRO PEÓNS DO PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL PEL CONCELLOS 2019.

Ler máis:NOVAS SELECCIÓN PROGRAMA PEL DA DEPUTACIÓN

publicado no BOP o anuncio de selección do persoal temporal do PEL 2019

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL
O concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a selección de catro peóns ao abeiro do Programa Provincial de Integración Laboral PEL 2019.
O prazo de presentación de instancias é de sete días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia. (Ata o día 3 de xuño).


http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2019/05/23/2019_0000003939.html

Información adicional