VALORACIÓNS CANDIDATOS/AS ÁS PRAZAS DE PEÓNS DO PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL PEL CONCELLOS 2018

Por medio do presente pónse en coñecemento de todos os interesados que o tribunal que valorou as probas selectivas dos candidatos ás catro prazas de peóns do programa da Deputación Provincial-PEL Concellos 2018 neste concello de Aranga, asinou a seguinte puntuación , enumerándose por orde decrecente, logo de resolver o empate por medio de sorteo público, propoñendo a contratación dos catro primeiros :

Ler máis:VALORACIÓNS CANDIDATOS/AS ÁS PRAZAS DE PEÓNS DO PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL PEL CONCELLOS 2018

valoración dos méritos dos candidatos ás catro prazas de peóns do programa da Deputación Provincial-PEL Concellos 2018

Por medio do presente pónse en coñecemento de todos os interesados que o tribunal que valorou os méritos dos candidatos ás catro prazas de peóns do programa da Deputación Provincial-PEL Concellos 2018 neste concello de Aranga, asinou a seguinte puntuación:

Ler máis:valoración dos méritos dos candidatos ás catro prazas de peóns do programa da Deputación...

convocatoria para a selección con carácter temporal, mediante concurso de méritos, de dous/dúas conductores de vehículo motobomba durante a campaña de prevención e extincción de incendios forestais do ano 2018.

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

O concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a selección con carácter temporal, mediante concurso de méritos, de dous/dúas conductores de vehículo motobomba durante a campaña de prevención e extincción de incendios forestais do ano 2018.

O prazo de presentación de instancias é de cinco días naturais contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

As persoas interesadas poderán consultar as bases nas oficinas municipais do concello de Aranga, no taboleiro de anuncios da casa consistorial e na páxina web do concello de Aranga ( www.aranga.es ) .

Ler máis:convocatoria para a selección con carácter temporal, mediante concurso de méritos, de dous/dúas...

novas do proceso de selección dos peóns programa aprol rural 2018

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A FASE DE VALORACIÓN DE MÉRITOS NO PROCESO DE SELECCIÓN DOS PEÓNS DO PROGRAMA PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL.- APROL RURAL 2018, NO CONCELLO DE ARANGA.-

Ler máis:novas do proceso de selección dos peóns programa aprol rural 2018

publicadas no boletín oficial da provincia as bases para a contratación temporal dun/ha auxiliar administrativo adscrita aos servizos sociais do concello

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS É DE DEZ DÍAS NATURAIS, CONTADOS DENDE O DÍA SEGUINTE Á PUBLICACIÓN DESTE ANUNCIO NO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA.

 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/06/12/2018_0000004180.pdf

publicadas no boletín oficial da provincia as bases para a contratación de 4 peóns (PEL 2018)

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS É DE SETE DÍAS HÁBILES A PARTIR DO SEGUINTE DA PUBLICACIÓN DAS BASES NO BOP.

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2018/06/12/2018_0000004179.pdf

Información adicional