CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL PARA AMPLIAR A LISTA DE ASPIRANTES PARA A PROVISIÓN , MEDIANTE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, DE AUXILIARES DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR

 

O concello de Aranga aprobou ampliación da lista de aspirantes para a provision, mediante contratación laboral temporal, de auxiliares do servizo se axuda no fogar , a efectos de cubrir necesidades transitorias de persoal e para a atención de necesidades urxentes.

O prazo de presentación de instancias é de sete días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio na páxina web do concello.

As persoas interesadas poderán consultar as bases nas oficinas municipais do concello de Aranga, no taboleiro de anuncios da casa consistorial e na páxina web do concello de Aranga (www.aranga.es ) .

Aranga, 22 de outubro de 2015

O Alcalde :

Asdo.Alberto Platas Álvarez

BASES PARA A AMPLIACIÓN DA LISTA DE ASPIRANTES PARA A PROVISIÒN , MEDIANTE CONTRATACIÒN LABORAL TEMPORAL, DE AUXILIARES DO SERVIXO DE AXUDA NO FOGAR NESTE CONCELLO DE ARANGA-

Ler máis:CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL PARA AMPLIAR A LISTA DE ASPIRANTES PARA A PROVISIÓN ,...

NOVAS EN RELACIÓN A CREACIÓN DUNHA BOLSA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PEÓNS

resultadospeons

Resultados da valoración de méritos para a selección dun/ha axente para o programa domiciliario de concienciación sobre separación de residuos domésticos

Captura de pantalla de 2015-08-18 123753

APROBACIÓN LISTA ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA A SELECCIÓN DUN/HA AXENTE PARA A REALIZACIÓN DA CAMPAÑA DOMICILIARIA DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL NO CONCELLO

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A SELECCIÓN DUN/HA AXENTE QUE LEVE A CABO UNHA CAMPAÑA DOMICILIARIA DE CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL NO CONCELLO DE ARANGA.-

Ler máis:APROBACIÓN LISTA ADMITIDOS E EXCLUÍDOS PARA A SELECCIÓN DUN/HA AXENTE PARA A REALIZACIÓN DA...

CORRECCIÓN DE ERRO NO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS PARA O POSTO DE AXENTE DO PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN DA SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Detectado erro nos bandos publicados relativos a convocatoria de selección dun/ha axente do programa domiciliario de concienciación sobre da importancia do reciclaxe, acordase ampliar o prazo de presentación de instancias para participar no concurso de méritos convocado para a selección dun/ha axente que leve a cabo un programa domiciliario de concienciación da importancia da separación dos residuso domésticos en Aranga, ata o día 7 de agosto de 2015 inclusive. Aranga, 5 de agosto de 2015

A secretaria:

Asdo: Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

ABERTO O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS PARA A ELABORACIÓN DE LISTAS DE CONTRATACIÓN LABORAL DE PEÓNS

No Boletín Oficial da Provincia do día 4 de agosto de 2015, publicase a convocatoria para a elaboración da lista de aspirantes para a contratación laboral temporal  de peóns  no concello de Aranga.

De conformidade co establecido nas bases da dita convocatoria, o prazo de presentación de instancias, xunto coa documentación requerida,   será dende o día 5 de agosto e ata o día 12 de agosto de 2015, ambos incluídos.

Aranga, 4 de agosto de 2015

A secretaria:

Asdo:Ana María Ocampo Pérez-Gorostiaga

Nota: As bases poden consultarse no seguiente enlace:

http://www.aranga.es/servizos-municipais/emprego-e-desenvolvemento-local/novas-emprego/394-bases-para-elaboraicon-unha-listaxe-de-aspirantes-a-contratacions-para-o-posto-de-peon-no-concello-de-aranga

Información adicional