Puntuación do concurso de méritos para a selección de persoal do programa da Deputación Provincial de Integración Laboral

Puntuación do concurso de méritos convocado para a selección de catro peóns que cubrirán o cadro de persoal do programa da Deputación Provincial de Integración Laboral.

Ler máis:Puntuación do concurso de méritos para a selección de persoal do programa da Deputación...

Bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal do obradoiro de emprego "axardinamento de parques municipais e espazos públicos"

O obradoiro de emprego "axardinamento de parques municipais e espazos públicos" é un programa mixto de emprego e formación dirixido a mellorar
a ocupabilidade das persoas desempregadas subvencionado pola Consellería de Economía, Emprego e Insustria e promovido polo Concello de Aranga
conveniado co concello de Irixoa, Monfero e Vilarmaior.
Clic no seguinte link para coñecer as bases:

[bases obradoiro]

RESULTADO DO CONCURSO PARA A SELECCIÓN DE DOUS CONDUCTORES DO VEHÍCULO MOTOBOMBA NESTE CONCELLO DE ARANGA, PARA A CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 2016

resultados motobomba2016

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A SELECCIÓN DE DOUS CONDUTORES DO VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA A CAMPAÑA 2016.

APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E HORA EN QUE TERÁ LUGAR A SELECCIÓN DE DOUS CONDUTORES DO VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA A CAMPAÑA 2016.

Na na páxina web do concello e no taboleiro de edictos da casa consistorial, foi publicado o anuncio relativo á convocatoria para a contratación laboral temporal de dous condutores do vehículo motobomba municipal durante o prazo de tres meses e medio, segundo convenio subscrito coa Consellería de Medio Rural .

Considerando as facultades previstas na lexislación vixente e de acordo coas bases da convocatoria,

RESOLVO:

PRIMEIRO.- Aprobar a lista definitiva dos aspirantes admitidos no proceso selectivo convocado para a contratación , que é a seguinte:

Ler máis:APROBACIÓN DA LISTA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS , COMPOSICIÓN DA COMISIÓN DE SELECCIÓN E DÍA E...

ANUNCIO: BASES PARA A CONTRATACIÓN DAS PERSOAS QUE CUBRIRÁN O CADRO DE PERSOAL DO " PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS-ANUALIDADE 2016

ANUNCIO DE SELECCION DE PERSOAL

A Xunta de goberno Local, na sesión do día 22 de xuño , ven de aprobar as seguintes bases para a contración de catro peóns.

A preselección realizaráse a través do Servizo Público de Emprego, e o concello invitará aos candidatos da lista remitida por dita Oficina , para participar no concurso de méritos.

BASES PARA A CONTRATACIÓN DAS PERSOAS QUE CUBRIRÁN O CADRO DE PERSOAL DO "PROGRAMA DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN LABORAL MEDIANTE EXECUCIÓN DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS-ANUALIDADE 2016"

Ler máis:ANUNCIO: BASES PARA A CONTRATACIÓN DAS PERSOAS QUE CUBRIRÁN O CADRO DE PERSOAL DO " PROGRAMA DA...

Información adicional