CONVOCATOIRA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS PEÓNS

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

O concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a contratación laboral temporal de dous peóns que leven a cabo a limpeza de vías públicas e lugares públicos,durante o prazo de tres meses e en xornada reducida.

O prazo de presentación de instancias é de cinco días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

As persoas interesadas poderán consultar as bases nas oficinas municipais do concello de Aranga, no taboleiro de anuncios da casa consistorial e na páxina web do concello de Aranga ( www.aranga.es ) .

            Aranga, 1 de abril de 2015

            O Alcalde :

            Asdo.Alberto Platas Álvarez

BASES PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS PEÓNS QUE LEVEN A CABO A LIMPEZA DE VIAS MUNICPAIS E DE LUGARES PÚBLICOS   NO CONCELLO DE ARANGA.-

Base 1ª- Obxecto.

O obxecto da presente convocatoria é a selección polo sistema de concurso de méritos de dous peóns para a súa contratación como persoal laboral temporal en xornada reducida, para levar a cabo tarefas de limpeza de vías públicas e lugares públicos.

Ler máis:CONVOCATOIRA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS PEÓNS

CONVENIO DE COLABORACIÓN OBRADOIRO DE EMPREGO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

dsc 1564

Reunidos o 13 de xuño de 2013 no Concello de Monfero os alcaldes dos Concellos de Aranga, Irixoa, Monfero e Vilarmaior, avanzan no desenvolvemento do Convenio Intermunicipal Lambre- Mandeo e asina non Convenio de Colaboración para solicitar e xestionar compartidamente un Obradoiro de Emprego de Atención Sociosanitaria.

Axudas para a formación e contratación

ORDE do 6 de agosto de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

ORDE do 3 de agosto de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á formación e contratación -Programa Forcon-, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

Fin de prazo ata o 30 de setembro de 2012.

Subvencións para a renovación de tellados de lousa

ORDE de 8 de xuño de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a renovación de cubertas con lousa, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012 (código de procedemento IN314A).

+ info en: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120619/AnuncioCA04-130612-0005_gl.html

Programa do fomento do emprendemento feminino EMEGA

As axudas reguladas por estas bases teñen por obxecto incentivar as mulleres emprendedoras de Galicia para a posta en marcha, mellora ou reactivación de iniciativas empresariais como medio adecuado para a súa promoción, participación e progresión no mercado laboral, a través das seguintes liñas de actuación: 

1.1. Liña Emprende: programa de axudas económicas a través de primas para estimular a posta en marcha de iniciativas empresariais e a creación de emprego feminino por conta propia e allea.

Ler máis:Programa do fomento do emprendemento feminino EMEGA

PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO

A Consellería de Traballo convoca Programa de promoción do emprego autónomo e proceder á súa convocatoria para o ano 2012.

A finalidade deste programa é promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais que facilitan a creación do seu propio posto de traballo ás persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadores ou traballadoras autónomos/as ou por conta propia, así como apoiar a consolidación dos seus proxectos empresariais fomentando a creación de emprego mediante a contratación indefinida da súa primeira persoa traballadora desempregada

Ler máis:PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO

Información adicional