Axudas para a formación e contratación

ORDE do 6 de agosto de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

ORDE do 3 de agosto de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á formación e contratación -Programa Forcon-, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

Fin de prazo ata o 30 de setembro de 2012.

Subvencións para a renovación de tellados de lousa

ORDE de 8 de xuño de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a renovación de cubertas con lousa, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012 (código de procedemento IN314A).

+ info en: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120619/AnuncioCA04-130612-0005_gl.html

Programa do fomento do emprendemento feminino EMEGA

As axudas reguladas por estas bases teñen por obxecto incentivar as mulleres emprendedoras de Galicia para a posta en marcha, mellora ou reactivación de iniciativas empresariais como medio adecuado para a súa promoción, participación e progresión no mercado laboral, a través das seguintes liñas de actuación: 

1.1. Liña Emprende: programa de axudas económicas a través de primas para estimular a posta en marcha de iniciativas empresariais e a creación de emprego feminino por conta propia e allea.

Ler máis:Programa do fomento do emprendemento feminino EMEGA

PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO

A Consellería de Traballo convoca Programa de promoción do emprego autónomo e proceder á súa convocatoria para o ano 2012.

A finalidade deste programa é promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais que facilitan a creación do seu propio posto de traballo ás persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadores ou traballadoras autónomos/as ou por conta propia, así como apoiar a consolidación dos seus proxectos empresariais fomentando a creación de emprego mediante a contratación indefinida da súa primeira persoa traballadora desempregada

Ler máis:PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO

Información adicional