PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO

A Consellería de Traballo convoca Programa de promoción do emprego autónomo e proceder á súa convocatoria para o ano 2012.

A finalidade deste programa é promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais que facilitan a creación do seu propio posto de traballo ás persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadores ou traballadoras autónomos/as ou por conta propia, así como apoiar a consolidación dos seus proxectos empresariais fomentando a creación de emprego mediante a contratación indefinida da súa primeira persoa traballadora desempregada

Ler máis:PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO

Información adicional