CAMPAÑA DOMICILIARIA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS

No mes de setembro tivo lugar unha campaña domiciliaria para concienciar aos veciños do concello da necesidade da correcta separación dos residuos domésticos.

Para a realización deste proxecto contouse cunha axuda da Deputación da Coruña para contratar a persoa encargada de realizar as visitas aos domicilios da veciñanza.

capaadomiciliologo-azul-horizontal

Anteriormente realizouse unha campaña informativa conxunta cos Concellos de Irixoa e Vilarmaior, denominada “ Se reciclas aforras”.

Este proxecto é unha continuidade do anterior, co que se pretende que os veciños teñan en conta que se debe facer unha xestión máis sostible dos residuos, que os distintos residuos deben depositarse cada un no contedor adecuado, e no caso de ter dúbidas informarse nas oficinas municipais.

Na fotografía a persoa encargada de realizar a campaña, Vanessa Deibe Maroño, entrégalle ao alcalde de Aranga, Alberto Platas Álvarez, a documentación que contén a información recollida na campaña.

Aberto o proceso de Convocatoria Pública para Uso nave no Viveiro Municipal de Empresas de Iñás para transformación agroalimentaria

Dende a Asociación Mariñas Betanzos estase a traballar na xeración de emprego, apoiando o emprendemento e a incorporación de novos activos á actividade agraria, no marco da agricultura ecolóxica e a recuperación dos cultivos tradicionais, mediante o desenvolvemento de actividades de acompañamento, aprendizaxe, titorización, do establecemento de relacións co sector, fundamentalmente coa pequena empresa agraria e a agroalimentaria así como as súas conexións co sistema galego de innovación. Tamén apoia pequenos proxectos encamiñados a potenciar a competitividade das pemes agroalimentarias do territorio, tentando incidir en aspectos como a optimización de procesos produtivos, novas producións e técnicas de elaboración, mellora enérxetica, reforzo da ligazón das producións co territorio....

Mais información no seguinte enlace:

https://biosferamarinasbetanzos.wordpress.com/2015/06/25/aberto-o-proceso-de-convocatoria-publica-para-uso-nave-no-viveiro-municipal-de-empresas-de-inas-para-transformacion-agroalimentaria/

Sistema CLAVE

Queremos ofertar aos veciños a posibilidade de acceder a servizos da Administración Xeral do Estado sin ter que desplazarse.

O sistema CLAVE permite pedir unha cita médica, presentar a Declaración da Renda, solicitar un informe de vida laboral, pedir un informe das bases de cotización, solicitar a tarxeta sanitaria europea, coñecer a evolución dunha pensión, consultar os puntos e antecedentes na DXT, consultar e certificar datos catastrais, solicitar cita previa nunha oficina da Seguridade Social,etc...

Estan incoporadas a este sistema a Axencia Estatal de Administración Tributaria, a Tesourería Xeral da Seguridade Social, o Instituto Nacional da Seguridade Social, o Instituro Social da Mariña, a Dirección Xeral do Catastro, a Dirección Xeral de Tráfico e o Ministerio de Industria.

O sistema consiste na asignación a cada persoa física dun mesmo nome e contrasinal, que terán carácter permanente, e que lle servirán para acceder aos datos seus en calquera das administracións antes referidas. Tamén disfrutará da vantaxe de poder acceder desde calquera dispositivo electrónico (tablet, teléfono móvil...)

O interesado en obter o usuario e clave permanente para acceder ao "Sistema CLAVE" deberá acudir en persoas as oficinas da Axencia Tributaria ou da Seguridade Social e aportar o DNI ou NIE, e a súa data de validez, o seu número de teléfono móbil e unha dirección de correo electrónico.

Para evitar o desprazamento a esas oficinas das persoas que desexen acceder ao sistema, os interesados faran unha inscrición no concello, ata o 12 de xuño. (teléfono 981793551 , preguntando por Pilar)

Os funcionarios da Tesourería da Seguridade Social acudirán ó concello para que os interesados poidan asinar os correspondente contratos diante deses funcionarios, que procederán á activación do sistema e resolverán as dúbidas que teñan os usuarios.

Listado de servizos ós que se pode acceder na actualidade na sede electronica da Seguridade Social

sistema clave

SELECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DO OBRADOIRO DE EMPREGO

PROXIMAMENTE DARÁ COMEZO UN OBRADOIRO DE EMPREGO SUBVENCIONADO POLA CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR EN COLABORACIÓN CO FONDO SOCIAL EUROPEO ÓS CONCELLOS DE ARANGA, IRIXOA, MONFERO E VILARMAIOR, PARA O QUE SE SELECCIONARÁ AO ALUMNADO E AO PERSOAL DOCENTE

AS ESPECIALIDADES A IMPARTIR SERÁN:

  • OPERACIÓNS AUXILIARES DE REVESTIMENTOS CONTINÚOS EN CONSTRUCIÓN
  • OPERACIÓNS AUXILIARES DE ALBANELERÍA DE FÁBRICAS E CUBERTAS

AS PERSOAS DESEMPREGADAS QUE ESTÉN INTERESADAS EN PARTICIPAR COMO ALUMNOS/AS-TRABALLADORES/AS, DEBEN SOLICITAR SER INCLUÍDOS NO EPÍGRAFE 340 NA SÚA INSCRICIÓN COMO DEMANDANTE DE EMPREGO NO SERVIZO GALEGO DE COLOCACIÓN

DÍA DA ARBORE 2015

manifesto diaarbore2015

dia arbore 1

dia arbore4

dia arbore 3

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CENTRADO NO CULTIVO DO LÚPULO

No marco do Proxecto SAGITER, a Federación EFA Galicia, en colaboración coa Cooperativa LUTEGA e a Corporación Hijos de Rivera ponse en marcha un concurso de fotografía centrado no cultivo lúpulo na comarca, dende os anos 50 ata a actualidade. Outorgaranse TRES PREMIOS nas dúas categorías convocadas, dous premios na categoría xeral de fotografía e un premio na categoría especifica de documentos. Os premios consistirán en obsequios aportados polas empresas colaboradoras Corporación Hijos de Rivera e Cooperativa LUTEGA.

Información na web:

http://www.marinasbetanzos.com/2014/08/concurso-ouro-verde-na-comarca-das.html

Información adicional