FESTA DA TERCEIRA IDADE 2016

festaterceiraidade2016

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

            O concello de Aranga aprobou as bases da convocatoria para a elaboración dunha Lista de Aspirantes para a provisión, mediante contratación laboral temporal, de auxiliares do servizo se axuda no fogar , a efectos de cubrir necesidades transitorias de persoal e para a atención de necesidades urxentes.

            O prazo de presentación de instancias é de dez días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

            As persoas interesadas poderán consultar as bases nas oficinas municipais do concello de Aranga, no taboleiro de anuncios da casa consistorial e na páxina web do concello de Aranga ( www.aranga.es ) .

            Aranga, 2 de marzo de 2015

            O Alcalde :

            Asdo.Alberto Platas Álvarez

 

Ler máis:CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

ENCONTRO 3ª IDADE

O día 27 e abril tivo lugar, no Pavillón Deportivo da Castellana o IX Encontro da 3ª Idade do Concello de Aranga, ó que asistiron 350 persoas do concello.

A xornada, que comezou cun oficio relixioso que precedeu a comida de confraternidade, na que os veciños das distintas parroquias poideron reunirse e degustar pratos da terra, gozar dunha actuación do Grupo de Folkclore Municipal "Patuleiriñas", e  bailar ó son dun dúo musical que amenizou a sobremesa.

misaterceiraidadecomidaterceiraidade      actuacionterceiraidade

Información adicional